Pasientforløp i palliasjon

Dette pasientforløpet er utviklet av det palliative miljøet i Stavanger Helseforetak med deltagere fra SUS og kommunene. Pasientforløpet er basert på pasientenes behov, og kan brukes uavhengig av diagnose, prognose eller alder. Den bygger på sentrale aspekter i palliasjon: -identifisere : hvem kan ha behov for en palliativ tilnærming? -kartlegge:  hva er pasientens behov? hva …

Fortsett Pasientforløp i palliasjon