Pasientforløp i palliasjon

https://kvalitet.sus.no/forlop/docs/doc_32433/index.html Dette pasientforløpet er utviklet av det palliative miljøet i Stavanger Helseforetak med deltagere fra SUS og kommunene. Pasientforløpet er basert på pasientenes behov, og kan brukes uavhengig av diagnose, prognose eller alder. Den bygger på sentrale aspekter i palliasjon: -identifisere : hvem kan ha behov for en palliativ tilnærming? -kartlegge:  hva er pasientens behov? …

Fortsett Pasientforløp i palliasjon