Palliasjon og pandemi: Er vi forberedt på nye utfordringer?

https://eapcnet.wordpress.com/ Lederen i EAPC ( den europeiske organisasjon for palliasjon) har skrevet en blogg, som jeg ønsker å dele : https://eapcnet.wordpress.com/2020/03/20/start-thinking-about-palliative-care-in-times-of-a-pandemic-the-case-of-corona/ Her stiller han et spørsmål: Er vi forberedt på utfordringene som kommer i forbindelse med corona pandemien. Og han kommer med en tydelig oppfordring: palliasjon er ikke luksus, men en nødvendig og vesentlig del …

Fortsett Palliasjon og pandemi: Er vi forberedt på nye utfordringer?

Corona virus

For tiden er jeg del av smittevern teamet i Stavanger kommune. Det er 3 sider jeg ønsker å belyse. Info fra folkehelseinstituttet er styrende for smittevernarbeidet: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/ I tillegg er det noen som har delt bakgrunnsstoff. Her er et eksempel: Coronavirus: the hammer and the dance: https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-be9337092b56 Korona pandemien berører oss på mange måter, både …

Fortsett Corona virus

verktøykasse for utvikling av palliasjon

På verdenskongressen for palliasjon  i Berlin i mai-2019 ble det presentert en verktøykasse  ("Toolkit") for utvikling av palliasjon i primærhelsetjenesten. Her er en kort introduksjonsvideo med engelsk tekst: introduksjonsvideo palliasjon Dette er et resultat av et samarbeid  i EAPC ( European Association for Palliative Care) referansegruppe for primærhelsetjeneste. Målet er å dele erfaringer og hjelpe hverandre å …

Fortsett verktøykasse for utvikling av palliasjon

WHO: palliasjon må være tilgjengelig for alle

Preventive og  kurative tjenester, rehabilitering og palliasjon må være tilgjengelig for alle. Det står i denne nye erklæringen om primærhelsetjenesten, som WHO har laget. Den forrige erklæringen om primærhelsetjenesten/Primary Health Care (PHC) ble skrevet i Alma Ata  i Kazakhstan i 1978, den nye ble skrevet i Kazakhstans hovedstad Astana, oktober 2018. Inntil nå har en snakket om …

Fortsett WHO: palliasjon må være tilgjengelig for alle

Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

De faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase var tema for møte i den lokale nettverksgruppen i Stavanger kommune. Dette er en del av Nettverk i kreftomsorg og lindrende behandling i Helse Stavanger foretaksområde. Vedlagt er presentasjonen. Livets sluttfase defineres slik: når det er overveiende sannsynlig at gjenværende levetid er betydelig begrenset, ofte definert …

Fortsett Nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase

Pasientforløp i palliasjon

https://kvalitet.sus.no/forlop/docs/doc_32433/index.html Dette pasientforløpet er utviklet av det palliative miljøet i Stavanger Helseforetak med deltagere fra SUS og kommunene. Pasientforløpet er basert på pasientenes behov, og kan brukes uavhengig av diagnose, prognose eller alder. Den bygger på sentrale aspekter i palliasjon: -identifisere : hvem kan ha behov for en palliativ tilnærming? -kartlegge:  hva er pasientens behov? …

Fortsett Pasientforløp i palliasjon